اعضای کمیته پدافندغیرعامل دانشگاه بیرجند

نام و نام خانوادگیعنوانسمت در دانشگاه بیرجند
آقای دکتر احمد لامعی‌گیورئیس کمیتهرئیس دانشگاه
---رابط پژوهشیعضو هیات علمی
---عضو علمی وابستهعضو هیات علمی
---عضو علمی وابستهعضو هیات علمی
---عضو علمی وابستهعضو هیات علمی
آقای دکتر محمود فال سلیمانعضو کمیتهعضو هیات علمی گروه جغرافیا و مسئول بسیج اساتید
آقای محمد سالاری شهرستانکعضو کمیتهفرمانده پایگاه بسیج خاتم الانبیاء(ص) کارکنان
آقای دکتر محمد قاسمی گلعضو علمی وابستهمدیر امور فناوری اطلاعات
آقای دکتر علی ثقه‌الاسلامیعضو کمیتهمدیر حراست
آقای دکتر جواد زراعتکار مقدمعضو علمی وابستهمدیر روابط عمومی
آقای دکتر سیدجواد حسینی واشانعضو کمیتهمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آقای دکتر محسن عارفیدبیر کمیتهمعاون اداری و مالی
آقای دکتر ابوالفضل اکبرپورعضو کمیتهمعاون پژوهش و فناوری
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۱