اعضای کمیته پدافندغیرعامل دانشگاه بیرجند

نام و نام خانوادگیعنوانسمت در دانشگاه بیرجند
آقای دکتر احمد خامسانرئیس کمیتهرئیس دانشگاه
آقای دکتر محسن خطیبی نیاعضو علمی وابستهعضو هیات علمی
آقای دکتر عباس خاشعی سیوکیعضو علمی وابستهعضو هیات علمی
آقای دکتر محمدعلی رستمی نژادعضو علمی وابستهعضو هیات علمی
آقای دکتر مهران تقی پوررابط پژوهشیعضو هیات علمی گروه برق الکترونیک
آقای دکتر محمود فال سلیمانعضو کمیتهعضو هیات علمی گروه جغرافیا و مسئول بسیج اساتید
آقای محمد سالاری شهرستانکعضو کمیتهفرمانده پایگاه بسیج خاتم الانبیاء(ص) کارکنان
آقای دکتر محمد قاسمی گلعضو علمی وابستهمدیر امور فناوری اطلاعات
آقای دکتر علی ثقه الاسلامیدبیر کمیتهمدیر حراست
آقای دکتر سامان فرزینعضو علمی وابستهمدیر روابط عمومی
آقای دکتر محسن آیتیعضو کمیتهمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آقای دکتر سیدوحید اسلامیعضو کمیتهمعاون اداری و مالی
آقای دکتر حمیدرضا نجفیعضو کمیتهمعاون پژوهش و فناوری
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۲۸ مهر ۱۳۹۹