اخبار - آرشیو

در خصوص ویروس کرونا بیشتر بدانیم

در خصوص ویروس کرونا بیشتر بدانیم

در روزهای اخیر که بحث شیوع ویروس کرونا پیش آمده و حتی فعالیت های آموزشی دانشگاه برای مقابله با آن تعطیل شده لازم است اطلاع رسانی کاملی در خصوص این ویروس و بیماری مرتبط با آن صورت پذیرد:

ادامه مطلب