باشگاه ده تایی ها

تعداد بازدید:۲۰۷۹

در سال های اخیر، محققان و دانشجویان زیادی با آزمایشگاه آسایش حرارتی و گروه پژوهشی انرژی در ساختمان همکاری داشته اند و با تلاش خود، دستاوردهای ارزنده ای را اعم از مقالات معتبر، کتاب، ثبت اختراع و ... ارائه نموده اند. به منظور ارج نهادن به زحمات این محققان گرامی، در این صفحه اسامی افرادی که بیش از 10 دست آورد علمی را منتشر نموده اند، در قالب «باشگاه ده تایی ها» به نمایش در می آید. 

آخرین ویرایش۳۰ بهمن ۱۳۹۷