اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدلسازی و فناوری‌های جدید در مدیریت آب

تاریخ : ۰۲ اسفند ۱۴۰۱
محل برگزاری : دانشگاه بیرجند