کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

اعلانات

   زمان استفاده از سالن های مطالعه: 

    سالن های مطالعه برادران و خواهران :  شنبه تا چهارشنبه از ساعت  7 صبح  الی 21 و پنجشنبه ها از ساعت 8 صبح الی 21  باز می باشند. (جمعه ها و ایام تعطیل رسمی سالن های مطالعه باز نمی باشند )      مقررات استفاده از سالن های مطالعه