برنامه راهبردی

تعداد بازدید:۲۳۶۸

برنامه های راهبردی کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه بیرجند

 

ردیف

عنوان  برنامه عملیاتی

توضیحات

 1.  

پیاده‌سازی کتابخانه سبز

 

 1.  

راه‌اندازی شاخه مرکز منطقه‌ای علوم و فناوری شیراز

 

 1.  

راه‌اندازی واحد علم‌سنجی

 

 1.  

راه‌اندازی کتابخانه دیجیتال

 

 1.  

یکپارچه‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی کتب

 

 1.  

سامان‌دهی نرم‌افزار کتابخانه

 

 1.  

هوشمندسازی تجهیزات و خدمات کتابخانه مرکزی

 

 1.  

راه اندازی فروشگاه اینترنتی انتشارات دانشگاه

 

 1.  

افزایش مهارت‌های سواد اطلاعاتی دانشجویان و اعضای هیات علمی

 

 1.  

راه‌اندازی بخش مشاوره اطلاعاتی و پژوهشی

 

 1.  

تبدیل کتابخانه به مرکز یادگیری

 

 1.  

توانمندسازی کتابداران

 

 1.  

تدوین آیین‌نامه‌ها و خط‌مشی‌های کتابخانه مرکزی

 

 1.  

اعتبارسنجی نشریات سامانه پژوهشی دانشگاه

 

 1.  

ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده به روش علمی

 

 1.  

پیاده سازی استانداردهای ملی و بین المللی در کتابخانه

 

 1.  

حمایت از آثار نویسندگان جهت انتشار

 

 1.  

حمایت از نشریات علمی دانشگاه