بخش امانت

تعداد بازدید:۳۲۰۱۵

   بخش امانت کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه بیرجند با مجموعه ای بیش از 111700 جلد کتاب فارسی و 21505 جلد کتاب لاتین آماده ارائه خدمات به کاربران  کتابخانه است. کاربران این بخش می توانند  با استفاده از نرم افزار سیمرغ  از موجودی کتابخانه مطلع شده و ضمن جستجوی منابع به انجام فعالیت­‌هایی از جمله تمدید و رزرو کتاب بپردازند.

خدمات و فعالیت های بخش:

  • امانت و بازگشت کتاب
  • عضویت و تسویه حساب
  • ثبت کتاب های درخواستی کاربران و ارسال به بخش سفارش جهت تهیه و خریداری
  • انجام فعالیت های دوره ای و سالیانه از جمله رف خوانی، وجین و صحافی کتاب های آسیب دیده    
  • راهنمایی کاربران و مراجعان برای جستجوی منابع

نحوه پرداخت جریمه منابع امانی

 

همکاران:

 

   خانم فرشته مرتضوی    کارشناس کتابداری

     شماره تماس: 

31022649  VOIP

 

  پست الکترونیک: 

fmortazavi1395@gmail.com

خانم حکیمه سیاری کارشناس کتابداری

شماره تماس:

VOIP 31022649

پست الکترونیک:

hakimeh.sayyari@gmail.com

   آقای سید احمد موسوی    کارشناس کتابداری

     شماره تماس: 

31022648  VOIP

 

  پست الکترونیک: 

A.mosavi@birjand.ac.ir