رییس مرکز نشر

تعداد بازدید:۵۲۰
سمیرا پور

  سمیرا پور

  رئیس مرکز نشر


  •   استادیار

  •   گروه جامعه شناسی

  •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر