همکاران (به ترتیب الفبا)

تعداد بازدید:۱۳۳۴۱
خانم نسرین بابائیان

  خانم نسرین بابائیان

   بخش اداری- سازماندهی منابع


 •   معاون

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

خانم معصومه چاجی

  خانم معصومه چاجی

    بخش سازماندهی منابع، مرجع و نشریات


 •   کارشناس مسئول

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 روزهای یکشنبه و سه شنبه بخش مرجع و پایان نامه ها 31022645

 روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه بخش سازماندهی منابع 31022643

خانم مریم حسینایی

  خانم مریم حسینایی

    فناوری اطلاعات


 •   کارشناس

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

خانم حوا خزاعی نژاد

  خانم حوا خزاعی نژاد

    بخش علم سنجی


 •   کارشناس

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

آقای مهدی زینل نژاد

  آقای مهدی زینل نژاد

   بخش اطلاع رسانی و وب سایت کتابخانه


 •   کارشناس مسئول

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

خانم حکیمه سیاری

  خانم حکیمه سیاری

    بخش امانت


 •   کارشناس

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

خانم فرشته مرتضوی

  خانم فرشته مرتضوی

    بخش امانت


 •   کارشناس

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

خانم ماریا مسینایی

  خانم ماریا مسینایی

    مرکز نشر آثار علمی


 •   کارشناس

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

آقای سید احمد موسوی

  آقای سید احمد موسوی

     بخش امانت


 •   کارشناس مسئول

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

خانم عصمت نجفی

  خانم عصمت نجفی

    بخش پایان نامه ها و مرجع


 •   کارشناس مسئول

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 

کلید واژه ها: بخش همکف بخش نشر طبقه همکف بخش طبقه همکف بخش نشر طبقه بخش مسئول بخش مرکز نشر طبقه بخش طبقه بخش بخش امانت بخش اطلاع