همکاران (به ترتیب الفبا)

تعداد بازدید:۱۰۱۸۵
خانم فروزان امیاری

  خانم فروزان امیاری

           بخش امانت


 •   کارشناس

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 •   31022649

خانم نسرین بابائیان

  خانم نسرین بابائیان

  بخش اداری- سازماندهی منابع


 •   معاون

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

خانم معصومه چاجی

  خانم معصومه چاجی

  بخش مرجع و نشریات


 •   کارشناس

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

خانم مریم حسینایی

  خانم مریم حسینایی

  کارشناس فناوری اطلاعات


 •   کارشناس

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

آقای محمود حق پرست

  آقای محمود حق پرست

   بخش سازماندهی منابع


 •   کارشناس مسئول

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

خانم حوا خزاعی نژاد

  خانم حوا خزاعی نژاد

     بخش علم سنجی


 •   کارشناس

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

آقای مهدی زینل نژاد

     آقای مهدی زینل نژاد

  بخش اطلاع رسانی و وب سایت کتابخانه


 •   کارشناس مسئول

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

خانم فرشته مرتضوی

  خانم فرشته مرتضوی

       بخش امانت


 •   کارشناس

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

خانم ماریا مسینایی

  خانم ماریا مسینایی

   مرکز نشر آثار علمی


 •   کارشناس

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

آقای سید احمد موسوی

  آقای سید احمد موسوی

      بخش امانت


 •   کارشناس مسئول

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

خانم عصمت نجفی

  خانم عصمت نجفی

  بخش پایان نامه ها و مرجع


 •   کارشناس مسئول

 •   کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

کلید واژه ها: بخش همکف بخش نشر طبقه همکف بخش طبقه همکف بخش نشر طبقه بخش مسئول بخش مرکز نشر طبقه بخش طبقه بخش بخش امانت بخش اطلاع