همکاران

فروزان امیاری 

  فروزان امیاری

کتابدار بخش امانت


 •   کتابخانه مرکزی

 •   طبقه اول - بخش امانت

 •   05632202301-292

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۱۴۳

نسرین بابائیان 

  نسرین بابائیان

کارشناس فهرست نویسی


 •   کتابخانه مرکزی

 •   طبقه دوم - بخش خدمات فنی

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱-۵۰۳ ,۰۵۶۳۲۲۰۲۱۴۳

محمود حق پرست 

  محمود حق پرست

مسئول سازماندهی منابع


 •   کتابخانه مرکزی

 •   طبقه دوم - بخش خدمات فنی

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱-۵۰۳

 •   5632202143

 •   mhaghparast[at]birjand.ac.ir

مریم خدابخشی 

  مریم خدابخشی

مسئول بخش امانت


 •   کتابخانه مرکزی

 •   طبقه همکف - بخش امانت

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱-۲۹۲

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۱۴۳

 •   maryamkhodabakhsi[at]birjand.ac.ir

حوا خزاعی نژاد 

  حوا خزاعی نژاد

کارشناس اطلاع رسانی


 •   کتابخانه مرکزی

 •   طبقه دوم - بخش اطلاع رسانی

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱-۲۹۳

 •   5632202143

 •   hkhazaeinezhad[at]birjand.ac.ir

مهدی زینل نژاد 

  مهدی زینل نژاد

مسئول تسویه حساب، امور مالی و طرح غدیر


 •   کتابخانه مرکزی

 •   طبقه اول - بخش کتابهای لاتین

 •   ۰۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱-۲۱۱

 •   5632202143

 •   mzeynalnezhad[at]birjand.ac.ir

محسن صدیقی

  محسن صدیقی

خدمات


 •   کتابخانه مرکزی

 •   طبقه دوم

ملیحه عباسی

  ملیحه عباسی

کارشناس فناوری


 •   کتابخانه مرکزی

 •   طبقه دوم- بخش اطلاع رسانی 2

 •   5632202301

 •   5632202143

 •   m.abbasi[at]birjand.ac.ir

حامد مزگی نژاد

  حامد مزگی نژاد

خدمات


 •   کتابخانه مرکزی

 •   طبقه همکف

عصمت نجفی 

  عصمت نجفی

مسئول بخش مرجع و پایان نامه ها


 •   کتابخانه مرکزی

 •   طبقه دوم - بخش مرجع و پایان نامه ها

 •   05632202301-۲۸۸

 •   5632202143

تعداد بازدید:۴۳۹۶