انجمن دانش آموختگان دانشگاه بیرجند

هدف از راه‌اندازی این تارنما ایجاد بسترهای لازم و فراهم آوردن امکانات برای گسترش، تعمیم و تعمیق روز افزون ارتباطات دانش آموختگان با دانشگاه بیرجند است. به منظور غنی‌سازی محتوای این وب‌سایت، چشم به راه نظرات و پیشنهادات سازنده و مفید همه صاحب نظران گرامی و بویژه دانش آموختگان محترم دانشگاه هستیم. امید است با ارائه نظرات و پیشنهادات شما عزیزان بتوان از توانمندی‌ها و تجربیات علمی و فرهنگی همه بزرگواران در جهت اعتلاء و ارتقای جایگاه دانشگاه و خدمت رسانی بیشتر و افزایش ارتباطات مؤثرتر بهره برد.