پیام دبیر

تعداد بازدید:۱۰۷۶

"ارتباط مستمر با دانشگاه می­ تواند به افزایش دانش علمی و فنی دانش ­آموختگان و پیشرفت دانشگاه و منطقه منجر شود."

دانش آموختگان سرمایه ­های ارزشمند انسانی هستند که هویت حرفه ­ای و تخصصی خود را از دانشگاه می­ گیرند و مشتاق هستند با افزایش تعامل دوسویه از وضعیت دوستان خود، پیشرفت ­های علم و تکنولوژی جهان و منطقه پیرامونی خود مطلع باشند. ارتباط مستمر با این عزیزان می ­تواند به توسعه و پیشرفت دانشگاه، منطقه و کشور عزیزمان ایران اسلامی کمک شایان توجهی نماید. باعث غرور و مباهات است که بخش قابل توجهی از دانش­ آموختگان دانشگاه بیرجند بعنوان افراد شاخص در ادارات و سازمان­ های دولتی، بخش خصوصی، صنایع فعال و پیشروی کشوری و منطقه ­ای مشغول خدمت و افتخار آفرینی هستند. به همین منظور جهت انتقال تجربیات دانش ­آموختگان موفق دانشگاه به دانشجویان و دانش ­آموختگان جدید، انجمن دانش آموختگان دانشگاه بیرجند در آذرماه سال 1399، پس از برگزاری مجمع عمومی و انتخاب شورای مرکزی فعالیت خود را آغاز نمود تا به ایجاد و تداوم رابطه دوطرفه مفید و مؤثر میان دانش آموختگان با یکدیگر و نیز دانش ­آموختگان با دانشگاه کمک نماید. از طرف دیگر، انجمن دانش آموختگان در نظر دارد در بلندمدت با استقبال بی­نظیر دانش ­آموختگان، کانون­ های تخصصی دانش آموختگی را در پردیس­ ها و دانشکده ­ها با حضور دانش ­آموختگان برتر و کارآفرین ایجاد نماید و بصورت تخصصی در راستای افزایش مهارت­ آموزی و ارتباط با صنعت و جامعه؛ کارگاه ­های تخصصی، دوره­ های آموزشی ضمن خدمت و سمینار تخصصی برگزار نماید تا دانش علمی و حرفه ­ای دانش ­آموختگان را ارتقا دهد. اعضای شورای مرکزی انجمن دانش ­آموختگان باور دارند با بهره ­گیری از نظرات ارزشمند تمامی دانش­ آموختگان و تلاش شبانه روزی بتوانند قدم­ های مثبتی جهت نیل به اهداف عالیه انجمن، افزایش توان اشتغال و کارآفرینی دانش­ آموختگان و ارتقای دانشگاه بیرجند "نگین آموزش عالی شرق کشور" بردارند.

"به امید پیشرفت و موفقیت روزافزون تمامی دانش ­آموختگان ارجمند و اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه بیرجند"

سید جواد حسینی واشان- دبیر انجمن دانش ­آموختگان دانشگاه بیرجند