اعضای افتخاری

تعداد بازدید:۱۴۵۱

فرهیخته گرامی:

باعث افتخار انجمن دانش آموختگان دانشگاه بیرجند است که برگزیدگان علمی، پژوهشی، فرهنگی، هنری، اجرایی و صنعتی استان و منطقه عضو افتخاری انجمن شوند و در پیشبرد اهداف عالیه انجمن، شورای مرکزی انجمن را یاری نمایند. در صورت تمایل، حتی بدون داشتن مدرک دانش آموختگی از دانشگاه بیرجند البته مطابق با اساسنامه و تأیید شورای مرکزی می توانید به عضویت انجمن دانش آموختگان دانشگاه دربیایید. اگر تمایل دارید از "اعضای افتخاری" این انجمن باشید لطفاً فرم عضویت در لینک ذیل را تکمیل نمائید:

فرم عضویت انجمن دانش آموختگان دانشگاه بیرجند