شورای مرکزی

تعداد بازدید:۱۸۸۳

اولین دوره شورای مرکزی انجمن دانش آموختگان دانشگاه بیرجند از دی ماه 1399 شروع بکار کرده است و به مدت دو سال برای پیشبرد اهداف انجمن مشغول به خدمت خواهد بود. ترکیب اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی به شرح ذیل می باشد:

سیدجواد حسینی واشان

  سید جواد حسینی واشان  (عضو اصلی شورای مرکزی)

  دبیر انجمن دانش آموختگان


 •   دکترای علوم دامی گرایش تغذیه طیور

 •   عضو هیأت علمی گروه علوم دامی

 •   دانشکده کشاورزی، پردیس امیرآباد، دانشگاه بیرجند

 •   056-32254041

 •   056-32254050

 •   jhosseiniv[at]birjand.ac.ir

محمد حجی پور

  محمد حجی پور  (عضو اصلی شورای مرکزی)

  مسؤول کمیته همکاری های علمی و ارتباطات بین الملل انجمن دانش آموختگان


 •   دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 •   عضو هیأت علمی گروه جغرافیا

 •   گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، پردیس شوکت آباد، دانشگاه بیرجند

 •   056-31026162

 •   056-32202120

 •   mhajipour[at]birjand.ac.ir

نازیلا دیوانی

  سید همایون فرهنگ فر  (عضو اصلی شورای مرکزی)

  عضو اصلی انجمن دانش آموختگان


 •   دکترای علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام

 •   عضو هیأت علمی گروه علوم دامی

 •   دانشکده کشاورزی، پردیس امیرآباد، دانشگاه بیرجند

 •   056-32254041

 •   056-32254050

 •   hfarhangfar[at]birjand.ac.ir

نازیلا دیوانی

  سید مرتضی موسوی  (عضو اصلی شورای مرکزی)

  عضو اصلی انجمن دانش آموختگان


 •   دکترای زمین شناسی گرایش تکتونیک

 •   عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی و رئیس پردیس علوم پایه

 •   دانشکده علوم، پردیس شوکت آباد، دانشگاه بیرجند

 •   056-31026601

 •   056-32202041

 •   mmoussavi[at]birjand.ac.ir

مرضیه فارسی

  مرضیه فارسی  (عضو اصلی شورای مرکزی)

  نائب دبیر انجمن دانش آموختگان


 •   کارشناسی ارشد حسابداری

 •   عضو هیأت مدیره مؤسسه پارت انگیزش خاوران و دبیر مؤسسه دختران امید گستر خاوران

 •   اداره ورزش و جوانان بیرجند

 •   09151605322

 •   056-32202123

 •   marziye.farsi1[at]gmail.com

نازیلا دیوانی

  محمدجواد مشاوری نیا  (عضو اصلی شورای مرکزی)

  خزانه دار انجمن دانش آموختگان


 •   کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

 •   رئیس گروه مطالعات و امور برنامه ریزی اجتماعی

 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی، پردیس شوکت آباد، دانشگاه بیرجند

 •   056-31026013

 •   056-32202123

 •   moshaverinia[at]birjand.ac.ir

نازیلا دیوانی

  نازیلا دیوانی ویس  (عضو اصلی شورای مرکزی)

  مسؤول کمیته اطلاع رسانی، جذب و ارتباط با اعضای انجمن دانش آموختگان


 •   دکترای فیزیک هسته ای

 •   کارشناس آموزشی گروه فیزیک

 •   گروه فیزیک، دانشکده علوم، پردیس شوکت آباد، دانشگاه بیرجند

 •   056-31026636

 •   056-32202041

 •   n_divani[at]birjand.ac.ir

فاطمه نادری

  فاطمه نادری  (عضو علی البدل شورای مرکزی)

  عضو علی البدل انجمن دانش آموختگان


 •   کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

 •   کارشناس مرکز مشاوره و درمان

 •   مرکز مشاوره و درمان، پردیس علوم رفتاری، پردیس شوکت آباد، دانشگاه بیرجند

 •   056-32202066

 •   056-32202066

 •   fatemehnaderi04[at]gmail.com

طاهره غزنوی

  طاهره غزنوی  (عضو علی البدل شورای مرکزی)

  عضو علی البدل انجمن دانش آموختگان


 •   دانشجوی دکترای علوم دامی گرایش تغذیه دام

 •   مسؤول فنی شرکت فارم تخمگذار

 •   گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، پردیس امیرآباد، دانشگاه بیرجند

 •   056-32254041

 •   056-32254050

 •   taghaznavi[at]yahoo.com

سید علی اکرمی

  سید علی اکرمی  (عضو اصلی شورای مرکزی)

  بازرس انجمن دانش آموختگان


 •   دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 •   مشاوره روانشناسی

 •   مشهد، خراسان رضوی

 •   09153213746

 •   056-32202123

 •   akramiseyedali[at]gmail.com

محمدامین رسولی

  محمدامین رسولی  (عضو علی البدل شورای مرکزی)

  بازرس علی البدل انجمن دانش آموختگان


 •   کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش محیط زیست

 •   مهندس عمران و طراح سازه

 •   دفتر فنی و مهندسی طراحی 34 بیرجند

 •   09358531828

 •   056-32202123

 •   aminrasooli73[at]gmail.com