معرفی

تعداد بازدید:۱۳۷۸

به اطلاع دانش آموختگان ارجمند و اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه بیرجند و همه علاقمندان  می رساند، با استعانت از خداوند متعال، مراحل تأسیس انجمن دانش آموختگان دانشگاه بر اساس آیین نامه ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 1399/2/6) به درخواست جمعی از دانش آموختگان دانشگاه انجام شده است. در این راستا پیش نویس اساسنامه،  تهیه و موافقت اصولی هیأت رئیسه محترم دانشگاه اخذ شده است و در دومین برگزاری مجمع عمومی مورخ 29 آذر 99 اعضای شورای مرکزی انتخاب و اساسنامه انجمن تصویب شده است و این انجمن با انتخاب دور اول اعضای شورای مرکزی آغاز بکار کرده است.