مدیریت روابط عمومی

اخبار روابط عمومی دانشگاه

رئیس دانشگاه بیرجند‎:‎
دوشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
انتشار بیست و هفتمین خبرنامه شکوه شرق
چهارشنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

اطلاعیه ها