همکاران

تعداد بازدید:۳۹۰۱
          محمد حسن رفیعی زاده

  محمد حسن رفیعی زاده

  کارشناس مسئول روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند


  •   31021011

  •   ravabet[at]birjand.ac.ir

ابوالفضل ندائی

  احسان باقریان

  کارشناس روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند


  •   31021012

  •   ravabet[at]birjand.ac.ir

حسین سبزه‌بان

  حسین سبزه‌بان

  کارشناس روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند


  •   31021013

  •   ravabet[at]birjand.ac.ir

آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۴۰۱