اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی: "سیر و سلوک معلّمی؛ روایت معلّمان الهام بخش"

برگزاری کارگاه آموزشی: "سیر و سلوک معلّمی؛ روایت معلّمان الهام بخش"

به همت انجمن دانش آموختگان دانشگاه و با حمایت و همکاری معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه، کارگاه آموزشی: "سیر و سلوک معلّمی؛ روایت معلّمان الهام بخش" روز یکشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۵ عصر و به مدت سه ساعت برگزار شد ... (برای ادامه خبر کلیک شود)

ادامه مطلب
انجمن دانش آموختگان با همکاری مدیریت طرح و برنامه دانشگاه برگزار می کند:

انجمن دانش آموختگان با همکاری مدیریت طرح و برنامه دانشگاه برگزار می کند:

کارگاه آموزشی :سیر و سلوک معلّمی؛ روایت معلّمان الهام بخش" یکشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰ رأس ساعت ۵ عصر. حضور برای همه علاقمندان از طریق لینک: https://ac۵.birjand.ac.ir/kagah-amozeshi ، اطلاعات بیشتر در پوستر برنامه.

ادامه مطلب
عدم پذیرش کلیه طراحی های لوگوی رسیده به انجمن دانش آموختگان

عدم پذیرش کلیه طراحی های لوگوی رسیده به انجمن دانش آموختگان

روز سه شنبه ۱۲ اسفند دومین جلسه مجازی مشورتی بررسی طراحی های لوگوی ارسالی به دفتر انجمن دانش آموختگان برگزار شد. شورای مرکزی انجمن با توجه به بررسی نظرات اساتید اهل فن درباره طراحی ها و همچنین نظر به اینکه هیچکدام از لوگوها حائز شرایط مورد نظر انجمن نبودند تصمیم به عدم پذیرش همه طرحهای ارسالی گرفت. ضمن عرض پوزش از شرکت کنندگان گرامی از همه ایشان تشکر می شود.

ادامه مطلب
اولین جلسه بررسی طراحی لوگوی انجمن دانش آموختگان برگزار شد

اولین جلسه بررسی طراحی لوگوی انجمن دانش آموختگان برگزار شد

سه شنبه ۵ اسفند ماه ۱۳۹۹ جلسه آنلاین بررسی طراحی لوگوی انجمن دانش آموختگان بیرجند برگزار شد و همه طراحی های رسیده به دفتر انجمن مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه گیری نهایی به جلسه مشورتی بعدی موکول شد. تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه ۱۳ نفر بودند که شورای مرکزی انجمن دانش آموختگان از همه شرکت کنندگان در این فراخوان بسیار سپاسگزار است.

ادامه مطلب