مسابقه "طراحی و توسعه الگوریتم استخراج خودکار مرز مزارع کشاورزی از تصاویر Google Earth "

۱۲ بهمن ۱۴۰۰ | ۰۸:۴۱ کد : ۱۶۹۱۱ اخبار
تعداد بازدید:۷۳۶

آخرین ویرایش۱۲ بهمن ۱۴۰۰