کانون پتنت ایران برگزار می کند : آشنایی با اصول نگارش اختراع

۰۹ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۳:۲۱ کد : ۱۶۸۶۳ اخبار
تعداد بازدید:۵۲۳
شنبه و یکشنبه ۱۶ و ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۹ صبح، لینک: Qipcenter.ir

آخرین ویرایش۰۹ بهمن ۱۴۰۰