نخستین همایش ملی زبان‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران

تاریخ : ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
محل برگزاری : دانشگاه بیرجند