همایش ملی روش‌ها و ایده‌های نو در اقتصاد مرز؛ راهکارها و چالش ها

تاریخ : ۰۷ آذر ۱۴۰۲
محل برگزاری : دانشگاه بیرجند

همایش ملی روش‌ها و ایده‌های نو در اقتصاد مرز؛ راهکارها و چالش ها

تاریخ شروع ثبت نام: 5 مهر 1402
تاریخ شروع دریافت مقاله: 10 مهر 1402
آخرین مهلت ثبت نام: 30 آبان 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 آبان 1402
اعلام نتایج داوری: 1 آذر 1402
تاریخ برگزاری: 7 و8 آذرماه 1402