نخستین جشنواره رویش پژوهشگران برتر شاهد و ایثارگر کشور

تاریخ : ۲۸ آبان ۱۴۰۲
محل برگزاری : دانشگاه بیرجند

نخستین جشنواره رویش پژوهشگران برتر شاهد و ایثارگر کشور

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب کتاب، مقاله و پایان‌نامه تا پانزدهم آبان ۱۴۰۲ به دبیرخانه باشگاه پژوهشگران شاهد و ایثارگر واقع در پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان، دفتر مطالعات و پژوهش‌ها، یا به نشانی الکترونیکی Researchdmp@mail.ir ارسال کنند.