چهارمین جشنواره منطقه ای علمی، فرهنگی، هنری و ادبی ابن حسام

تاریخ : ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

چهارمین جشنواره منطقه ای علمی، فرهنگی، هنری و ادبی ابن حسام

محورهای جشنواره: 
شعر : غزل، مثنوی، رباعی، ترانه، سپید و ...
جنبی: محیط زیست، طبیعت، عشق، مهربانی 
هنری: خوشنویسی، طراحی و نقاشی 
پژوهش: سیری در اندیشه، کلام و اشعار ابن حسام خوسفی، باورهای عامیانه 

بارگزاری در سایت جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی (بخش رویدادها) به آدرس:
www.jdkhj.ir