پنجمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج خراسان جنوبی

تاریخ : ۰۸ آذر ۱۴۰۲

پنجمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج خراسان جنوبی

تاریخ برگزاری: ۸ لغایت ۱۰ آذرماه ۱۴۰۲
مهلت ثبت‌نام: تا ۱ آذرماه ۱۴۰۲
در قالب تیم‌های ۲ تا ۵ نفره

 جوایز:
تیم اول در هر بخش: ۱۰ میلیون تومان
تیم دوم در هر بخش:  ۷ میلیون تومان
تیم سوم در هر بخش: ۵ میلیون تومان