همایش علمی منطقه‌ای کنشگری، مسئولیت پذیری اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر

تاریخ : ۰۲ اسفند ۱۴۰۲

همایش علمی منطقه‌ای کنشگری، مسئولیت پذیری اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر

مهلت ارسال اصل مقاله تا تاریخ 2 اسفندماه 1402
زمان برگزاری همایش: نیمه دوم اسفندماه 1402
پست الکترونیکی ارسال مقاله: abmrazavi@gmail.com