۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
 
مرتضیسیروسیمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی/واحد توسعه و راهبری نرم افزارکارشناس فناوری اطلاعات293631022936
سپهرسبزه کارمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی/واحد توسعه و راهبری نرم افزارکارشناس فناوری اطلاعات293731022937
مرتضیعباسیمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی/واحد زیرساخت و شبکهپشتیبانی پست الکترونیک , پشتیبانی شبکه294131022941
یاسرحسین پورمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی/واحد زیرساخت و شبکهپشتیبانی سامانه تیکت294231022942
نرجسپسندیده فردمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی/واحد زیرساخت و شبکهپشتیبانی سامانه تیکت294331022943
علیرضاآتش فرازمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی/واحد زیرساخت و شبکهکاردان شبکه294531022945
عباسجابریمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی/واحد زیرساخت و شبکهکارشناس فناوری اطلاعات294631022946
ملیحهبیجاریمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر ریاست معاونت آموزشی300031023000
سیدجوادحسینی واشانمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی300031023000
حسینزارعمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیمسئول دفتر مدیر آموزش311031023110
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۸۳۹ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۲