۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)
  • تلفن گویای دانشکده فردوس : 32734002(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
مرتضیقربانیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیمعاون مدیر آموزش311231023112
آسیهقاسمیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس اداره پذیرش و ثبت نام311731023117
فائزهفرهادیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیرئیس اداره خدمات و آموزش311831023118
حسنحجتیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس اداره پذیرش و ثبت نام311931023119
محمدرضوان نیامعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس اداره پذیرش و ثبت نام312031023120
قاسمقانونیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیواحد رایانه312131023121
مجیدپسندیده فردمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیواحد رایانه312231023122
فاطمهجعفریمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس ثبت نام و پذیرش312331023123
زهراکارگرمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیدبیرخانه312431023124
فاطمهبرنجیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیدبیرخانه312531023125
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۷۷۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۶ مهر ۱۴۰۰