۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
حسنحجتیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس اداره پذیرش و ثبت نام311931023119
محمدرضوان نیامعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس اداره پذیرش و ثبت نام312031023120
قاسمقانونیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیواحد رایانه312131023121
مجیدپسندیده فردمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیواحد رایانه312231023122
فائزهفرهادیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیواحد رایانه312331023123
زهراکارگرمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیدبیرخانه312431023124
اقدسنصیریمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیرئیس اداره دانش آموختگان312631023126
سیده طوبیعسکریمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس اداره دانش آموختگان312731023127
آزادهامینیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس اداره دانش آموختگان312831023128
زهرهخاقانیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیکارشناس اداره دانش آموختگان312931023129
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۷۶۲ مورد.

آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰