۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
مهدیدستورانیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی336-
حسنبیاتپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه باغبانیعضو هیات علمی340-
حسینحمامیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی340-
سعیددقیقیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه باغبانیعضو هیات علمی341-
فرهادآذرمی آتاجانپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی341-
عاطفهعابدینیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی علوم دامیکارشناس دامپروری342-
مصطفییعقوب زادهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه مهندسی آبعضو هیات علمی343-
حسینبرزگر حاجی آباددانشکده های اقماری/آموزشکده معدن نهبندان/اداره امور عمومینگهبان44432202488
سیدغلامرضاقریشیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه زراعت و اصلاح نباتاتعضو هیات علمی552-
عباسقدریدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/اداره امور عمومینگهبان655-
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۷۵۹ مورد.

آخرین ویرایش۱۵ دی ۱۳۹۹