۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
تالار ولایتتالار ولایتحوزه ریاست/مدیریت روابط عمومی-101431021014
علیثقه الاسلامیحوزه ریاست/مدیریت حراستمدیر حراست102031021020
سیدعلیخورشیدیحوزه ریاست/مدیریت حراستکارشناس حفاظت فناوری اطلاعات102131021021
بی بی فاطمهرفیعی هردنگحوزه ریاست/مدیریت حراستمتصدی امور دفتری و بایگانی102231021022
احمدزرگرحوزه ریاست/مدیریت حراستکارشناس مسئول حراست102331021023
یوسفخانی نژادحوزه ریاست/مدیریت حراستمسئول انتظامات102431021024
اسداللهحیدرنیاحوزه ریاست/مدیریت حراستانتظامات102531021025
نگهبانی درب ورودی دانشگاه-حوزه ریاست/مدیریت حراست-102631021026
سید همایونفرهنگ فرحوزه ریاست/هیأت اجرائی جذبرئیس دبیرخانه هیأت اجرائی جذب103031021030
وحیدجهانیحوزه ریاست/هیأت اجرائی جذبکارشناس مسئول هیأت اجرائی جذب103131021031
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۶۴ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ آبان ۱۴۰۱