۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
 
وحیدجهانیحوزه ریاست/هیأت اجرائی جذبکارشناس مسئول هیأت اجرائی جذب103131021031
امیرحسینحیاتیحوزه ریاست/هیأت اجرائی جذبکارشناس اساتید حق التدریس103231021032
علیامینیحوزه ریاست/هیات ممیزهکارشناس امور هیئت ممیزه103531021035
فاطمهجعفریحوزه ریاست/هیات ممیزهکارشناس امور هیئت ممیزه103631021036
**حوزه ریاست/دفتر همکاری های علمی بین المللیرئیس دفتر همکاری‌های علمی بین المللی104031021040
علیعرفانی حمیدیحوزه ریاست/دفتر همکاری های علمی بین المللیکارشناس دفتر بین الملل104131021041
مهدیابراهیمیحوزه ریاست/دفتر همکاری های علمی بین المللیرئیس امور کنسولی دانشجویان بین المللی104231021042
سید حسینحسینیحوزه ریاست/دفتر همکاری های علمی بین المللیکارشناس امور کنسولی دانشجویان بین المللی104331021043
مرضیهخوشحالحوزه ریاست/دفتر همکاری های علمی بین المللیکارشناس همکاریهای علمی بین المللی104431021044
**حوزه ریاست/هسته گزینش کارکنانمدیر هسته گزینش105031021050
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۸۳۹ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۲