۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
 
**حوزه ریاست/هسته گزینش کارکنانکارشناس هسته گزینش105131021051
**حوزه ریاست/ هیات انتظامی اعضای هیات علمیریاست هیات انتظامی اعضای هیات علمی105231021052
**حوزه ریاست/مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگرمدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر105531021055
**حوزه ریاست/مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیتمدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت106031021060
منیرهرضائیحوزه ریاست/مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیتکارشناس مسئول نظارت و ارزیابی آموزش عالی106131021061
**حوزه ریاست/هیات نظارت و ارزیابی استاندبیر هیات نظارت و ارزیابی استان106531021065
زینتاحراری مقدمحوزه ریاست/هیات نظارت و ارزیابی استانکارشناس هیات نظارت و ارزیابی استان106631021066
**حوزه ریاست/اداره حقوقیرئیس اداره امور حقوقی و قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه107031021070
عبداللهمیرزاییحوزه ریاست/اداره حقوقیکارشناس کمیسیون معاملات و امور قراردادها107131021071
سجادرضائیحوزه ریاست/اداره حقوقیکارشناس حقوقی107231021072
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۳۹ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۲