۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
علیاحسانی مقدممعاونت پژوهش فناوری نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشرکارشناس کتابداری264431022644
شهلااحمدیمعاونت دانشجوییکارشناس حوزه دانشجویی531331025313
ابراهیماحمدیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه تاریخکارشناس گروه611031026110
ابراهیماحمدیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه حقوقکارشناس گروه611031026110
زهرااحمدی بروغنیپردیس مهندسی/گروه مهندسی کامپیوترعضو هیات علمی637431026374
سید یوسفاحمدی بروغنیپردیس مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی643331026433
سیدسعیدرضااحمدی زادهپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی312-
زهرااخلاقی رادمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/واحد توسعه و راهبری نرم افزارپشتیبان سامانه پویا و پورتال293231022932
وحیداربابیپردیس مهندسی/گروه مهندسی مکانیکعضو هیات علمی643431026434
محسناردشیریپردیس علوم رفتاری/گروه علوم ورزشیمسئول خدمات690731026907
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۶۲ مورد.

آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰