۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
 
بتولمی خوشحوزه ریاست/موزه و مرکز اسناد و مفاخر فرهنگی و دانشگاهیکارشناس موزه و بنیاد حامیان107531021075
فرزانهفخرحوزه ریاست/موزه و مرکز اسناد و مفاخر فرهنگی و دانشگاهیسرپرست موزه و مرکز اسناد و مفاخر فرهنگی و دانشگاهی107631021076
سیدمجتبیحسینیموزه و مرکز اسناد و مفاخرکارشناس موزه و مرکز اسناد107731021077
--موزه و مرکز اسناد و مفاخرپذیرش موزه107831021078
**حوزه ریاست/مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداریمدیر برنامه، بودجه و تحول اداری109031021090
**حوزه ریاست/مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداریمسئول دفتر109131021091
مهدیهقنبریحوزه ریاست/برنامه ، بودجه و تحول اداریکارشناس تشکیلات تحول اداری و بهره وری109231021092
**حوزه ریاست/مدیریت برنامه و بودجه و تحول اداریرئیس گروه تشکیلات و تحول اداری109331021093
**حوزه ریاست/مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداریمعاون برنامه، بودجه و تحول اداری109531021095
امینعلی آبادیحوزه ریاست/مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداریکارشناس مسئول برنامه و بودجه109731021097
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۸۳۹ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۲