۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)
  • تلفن گویای دانشکده فردوس : 32734002(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
سکینهراستگوحوزه ریاست/مدیریت برنامه و بودجه و تحول اداریرئیس گروه تشکیلات و تحول اداری109331021093
نرگساسدالهیحوزه ریاست/مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداریمعاون برنامه، بودجه و تحول اداری109531021095
امینعلی آبادیحوزه ریاست/مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداریکارشناس مسئول برنامه و بودجه109731021097
محمدحجی پورحوزه ریاست/مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداریدبیر شورای راهبردی مدیریت سبز109831021098
سید مهدیرحیمیحوزه ریاست/ هیات انتظامی اعضای هیات علمیریاست هیات انتظامی اعضای هیات علمی105231021052
نسرینخرمن دارحوزه ریاست/نمايندگي دانشگاهمسئول نمايندگي دانشگاه در تهران-02166431463-02166431179
مجتبیامیرابادی زادهمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/دفتر رییسمسئول دفتر200031022000
حمیدرضانجفیمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوریمعاون پژوهش و فناوری200031022000
مریمشیدفرمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول امور پژوهشی200631022006
رضاشریعتی نسبمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور پژوهشیمدیر پژوهشی211131022111
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۷۷۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۶ مهر ۱۴۰۰