۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
 
مرتضیاتفاقیحوزه ریاست/مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداریکارشناس برنامه ، بودجه و تحول اداری109831021098
**معاونت پژوهش، فناوری و نوآوری/دفتر رییسمسئول دفتر200031022000
ابوالفضلاکبرپورمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوریمعاون پژوهش و فناوری200031022000
مریمشیدفرمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور پژوهشیکارشناس مسئول امور پژوهشی200631022006
**معاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور پژوهشیمدیر پژوهشی211131022111
سمانهپنجابیمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور پژوهشیکارشناس پژوهشی211431022114
زهرهعلیزادهمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور پژوهشیکارشناس فناوری اطلاعات211531022115
محمداکبریمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعتمدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت212131022121
--معاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعتکارشناس مرکز نوآوری212231022122
زهراخراسانیمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعتکارشناس کارآفرینی و ارتباط با صنعت212331022123
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۳۹ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۲