۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
**-پردیس مهندسیخدمات630931026309
محمد علیکارکنپردیس هنرخدمات دانشکده هنر711131027111
محمد رضاگنجیمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره خوابگاه هاخوابگاه برادران513131025131
نسرینملک آبادیمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره خوابگاه هاخوابگاه خواهران513231025132
حسینشکوهی فردحوزه ریاست/هیات نظارت و ارزیابی استاندبیر هیات نظارت و ارزیابی استان106531021065
حسنزنگوئیمعاونت دانشجویی/شورای انظباطیدبیر شورای انضباطی551031025510
زهراکارگرمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیدبیرخانه312431023124
امینبرفیمعاونت دانشجوییدبیرخانه521031025210
سمیهتقی زادهپردیس مهندسیدبیرخانه160731021607
زهرابهفروزدانشکده علوم پایه/گروه ریاضی و آماردبیرخانه674031026740
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۶۲ مورد.

آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰