۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
 
--معاونت پژوهش فناوری نوآوری/کارخانه نوآوریکارشناس پژوهشی212431022124
عزیزهاحراری مقدممعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مرکز نوآوری وشتابدهیکارشناس پژوهشی212531022125
مهدیضیائیمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مرکز نوآوری وشتابدهیمسئول مرکز نوآوری و شتابدهی212631022126
فرنازشهپرمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مرکز نوآوری وشتابدهیکارشناس مرکز نوآوری و شتابدهی212631022126
طاهرهقاسمی درمیانمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت آزمایشگاه مرکزیکارشناس آزمایشگاه214331022143
علیزراعتکار مقدممعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت آزمایشگاه مرکزیمسئول راه اندازی شبکه آزمایشگاه مرکزی214431022144
هادیخسرویمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مرکز تخصصی آپامعاون مرکز221131022211
**معاونت پژوهش فناوری نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشررئیس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر264031022640
مریمحسیناییمعاونت پژوهش، فناوری و نوآوری / کتابخانه مرکزی و مرکز نشرکارشناس فناوری اطلاعات کتابخانه مرکزی و مرکز نشر264131022641
نسرینبابائیانمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشرسرپرست معاونت کتابخانه مرکزی264231022642
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۸۳۹ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۲