۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)
  • تلفن گویای دانشکده فردوس : 32734002(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
علیزراعتکار مقدممعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت آزمایشگاه مرکزیمسئول راه اندازی شبکه آزمایشگاه مرکزی214431022144
هادیخسرویمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مرکز تخصصی آپامعاون مرکز221131022211
مجیدجامی الاحمدیمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشررئیس کتابخانه مرکزی و مرکز نشر264031022640
حسینکازهیمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشرمعاون کتابخانه مرکزی و مرکز نشر264131022641
نسرینبابائیانمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشرکارشناس کتابداری264231022642
محمودحق پرستمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشرکارشناس کتابداری264331022643
حواخزاعی نژادمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشرکارشناس بخش علم سنجی264431022644
مریمخدابخشیمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشرکارشناس کتابداری264531022645
عصمتنجفیمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشرکارشناس کتابداری264631022646
مهدیزینل نژادمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشرکارشناس مسئول بخش اطلاع رسانی264731022647
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۷۷۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۶ مهر ۱۴۰۰