۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
 
--معاونت پژوهش فناوری نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشرکارشناس کتابداری264331022643
حواخزاعی نژادمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشرکارشناس بخش علم سنجی264431022644
معصومهچاجیمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشرکارشناس بخش مرجع264531022645
عصمتنجفیمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشرکارشناس کتابداری(بخش مرجع)264631022646
مهدیزینل نژادمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشرکارشناس مسئول بخش اطلاع رسانی264731022647
سید احمدموسویمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشرکارشناس کتابداری(بخش امانت)264831022648
فرشتهمرتضویمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشرکارشناس کتابداری(بخش امانت)264931022649
ماریامسیناییمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشرکارشناس مرکز نشر265031022650
محسنخطیبی نیامعاونت پژوهش فناوری نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشررئیس مرکز نشر کتابخانه مرکزی265131022651
**معاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازیمدیر توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی290131022901
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۳۹ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۲