۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)
  • تلفن گویای دانشکده فردوس : 32734002(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
-نبی زادهدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوسفرهنگی1732734002-3
کاظمعتیقیدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوسانباردار2232734002-3
مجیدیزدان پناهدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوستربیت بدنی و امور خوابگاه ها2232734002-3
سمیراپورمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/کتابخانه مرکزی و مرکز نشررئیس مرکز نشر کتابخانه مرکزی265131022651
نمایش ۸۰۱ تا ۸۰۴ مورد از کل ۸۰۴ مورد.

آخرین ویرایش۱۰ آذر ۱۴۰۰