۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
محمدیعقوبیمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/ واحد پشتیبانیپشتیبانی فناوری اطلاعات2918 - 292931022918 - 31022929
ملیحهفرخی فردمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/واحد زیرساخت و شبکهپشتیبانی سامانه تیکت2944 -292931022944 - 31022929
منصورهعتیقیدانشکده فنی و مهندسی فردوس/حوزه ی آموزشکارشناس7707-770831027707-31027708
نمایش ۸۳۱ تا ۸۳۳ مورد از کل ۸۳۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲