۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)
  • تلفن گویای دانشکده فردوس : 32734002(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
زهرااخلاقی رادمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/واحد توسعه و راهبری نرم افزارپشتیبان سامانه پویا و پورتال293231022932
کاظمآرمینمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/واحد توسعه و راهبری نرم افزارمسئول سایت - مسئول سامانه اطلاعات اساتید293331022933
مرتضیعباسیمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/واحد زیرساخت و شبکهپشتیبانی پست الکترونیک , پشتیبانی شبکه294131022941
یاسرحسین پورمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/واحد زیرساخت و شبکهپشتیبانی سامانه تیکت294231022942
نرجسپسندیده فردمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/واحد زیرساخت و شبکهپشتیبانی سامانه تیکت294331022943
ملیحهفرخی فردمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/واحد زیرساخت و شبکهپشتیبانی سامانه تیکت294431022944
ملیحهبیجاریمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمسئول دفتر ریاست معاونت آموزشی300031023000
محسنآیتیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی300031023000
حسینزارعمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیمسئول دفتر ریاست مدیر آموزش311031023110
محمدحسینخسرویمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیمدیر آموزش311131023111
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۷۷۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۶ مهر ۱۴۰۰