۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
سیده فاطمهخراشادی زادهمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/ واحد پشتیبانیمسئول اینترنت ،پشتیبانی سامانه تیکت291131022911
--پردیس کشاورزی ، محیط زیست و منابع طبیعی/مرکز رایانه-291131022911
محمد جوادصیدیمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/ واحد پشتیبانیپشتیبان سامانه آموزش مجازی291531022915
--معاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/ واحد پشتیبانیسامانه تیکت پورتال جامع دانشگاه292131022921
اعظمخیرآبادیمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/واحد توسعه و راهبری نرم افزارپشتیبانی اتوماسیون اداری,مسئول اینترنت293131022931
زهرااخلاقی رادمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/واحد توسعه و راهبری نرم افزارپشتیبان سامانه پویا و پورتال293231022932
کاظمآرمینمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/واحد توسعه و راهبری نرم افزارمسئول سایت - مسئول سامانه اطلاعات اساتید293331022933
داوودنصرآبادیمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/واحد توسعه و راهبری نرم افزاربرنامه نویس293431022934
حمیدهیوسفیمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/واحد توسعه و راهبری نرم افزاربرنامه نویس293531022935
مرتضیسیروسیمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور فناوری اطلاعات/واحد توسعه و راهبری نرم افزاربرنامه نویس293631022936
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۸۳۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲