۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
فاطمهعبداللهیپردیس علوم رفتاریکارشناس خدمات آموزشی680531026805
فاطمهعبداللهیپردیس علوم رفتاری/گروه علم اطلاعات و دانش شناسیکارشناس گروه680531026805
مهدیمقرنسیپردیس علوم رفتاریمسئول پژوهشی680331026803
محمد حسینسالاری فرپردیس علوم رفتاریرییس دانشکده680131026801
حمیدعرب نژادپردیس علوم رفتاریمسئول دفتر ریاست680031026800
جواداطمیناندانشکده علوم پایه/گروه آمارعضو هیات علمی678431026784
هادیعلیزاده نوقابیدانشکده علوم پایه/گروه آمارعضو هیات علمی678331026783
محمدخراشادی زادهدانشکده علوم پایه/گروه آمارعضو هیات علمی678231026782
مجیدچهکندیدانشکده علوم پایه/گروه آمارعضو هیات علمی678131026781
ساراجمهوریدانشکده علوم پایه/گروه آمارعضو هیات علمی678031026780
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۷۵۹ مورد.

آخرین ویرایش۱۵ دی ۱۳۹۹