۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
طاهرهمعزی فرپردیس مهندسی/گروه مهندسی معدنکارشناس گروه649531026495
شاپرینخعیدانشکده علوم پایه/گروه فیزیککارشناس گروه662031026620
فهیمهخسرویدانشکده علوم پایه/گروه شیمیکارشناس گروه665031026650
افسانهاسدالهیدانشکده علوم پایه/گروه زمین شناسیکارشناس گروه668031026680
مهدیکارگردانشکده علوم پایه/گروه زیست شناسیکارشناس گروه671031026710
طاهرهگنجیپردیس علوم رفتاری/گروه روانشناسی و مشاورهکارشناس گروه681031026810
عالیهآکارپردیس علوم رفتاری/گروه علوم تربیتیکارشناس گروه683031026830
فاطمهعبداللهیپردیس علوم رفتاری/گروه علم اطلاعات و دانش شناسیکارشناس گروه680531026805
ذبیح اللهمسعودیپردیس هنر/گروه باستان شناسیکارشناس گروه712031027120
ذبیح اللهمسعودیپردیس هنر/گروه صنایع دستیکارشناس گروه712031027120
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۷۵۹ مورد.

آخرین ویرایش۱۵ دی ۱۳۹۹