۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
زهراخراسانیمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعتکارشناس کارآفرینی و ارتباط با صنعت212331022123
سمانهپنجابیمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مدیریت امور پژوهشیکارشناس پژوهشی211431022114
فاطمهمهربانمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مرکز نوآوری وشتابدهیکارشناس پژوهشی212431022124
عزیزهاحراری مقدممعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مرکز نوآوری وشتابدهیکارشناس پژوهشی212531022125
ملیحه ساداتحسینیدانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس پژوهشی610431026104
زهرامالکی فردپردیس مهندسیکارشناس پژوهشی630431026304
سید حسینحسینیپردیس علوم پایهکارشناس پژوهشی660431026604
طاهرههادوی کیاحوزه ریاست/هسته گزینش کارکنانکارشناس هسته گزینش105131021051
سمانهمحمودی زادهمعاونت فرهنگی و اجتماعی/مدیریت فرهنگیکارشناس نشریات - کارشناس آسیب‌های اجتماعی- درگاه فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری601531026015
علیرضاقلی پورمعاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانیکارشناس مسوول کارپردازی422231024222
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۷۵۹ مورد.

آخرین ویرایش۱۵ دی ۱۳۹۹