۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
اعظمکاهنیدانشکده علوم پایه/گروه ریاضیمدیر گروه674131026741
اعظمکاهنیدانشکده علوم پایه/گروه ریاضیعضو هیات علمی675731026757
افسانهاسدالهیدانشکده علوم پایه/گروه زمین شناسیکارشناس گروه668031026680
اقدسنصیریمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیرئیس اداره دانش آموختگان312631023126
الهاممقدمحوزه ریاست/موزه و مرکز اسناد و مفاخر فرهنگی و دانشگاهیمسئول راه اندازی موزه107531021075
الهامپایانیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان انگلیسیکارشناس گروه621031026210
الهامیوسفی روبیاتپردیس امیرآباد/دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/گروه محیط زیستعضو هیات علمی235-
امیدربیعی مطلقدانشکده علوم پایه/گروه ریاضیعضو هیات علمی675231026752
امیرمهدویحوزه ریاست/مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگرمدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر105531021055
امیرمیکانیکیمعاونت پژوهش فناوری نوآوری/کارخانه نوآوریکارشناس پژوهشی212431022124
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۶۲ مورد.

آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰