۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
محسنآیتیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی300131023001
محسنآیتیپردیس علوم رفتاری/گروه علوم تربیتیعضو هیات علمی683531026835
ابراهیمابراهیم آبادیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیآبیار مزرعه کشاورزی-32253680
مهدیابراهیمیحوزه ریاست/دفتر همکاری های علمی بین المللیرئیس امور کنسولی دانشجویان بین المللی104231021042
مهریابراهیمیمعاونت دانشجویی/مدیریت دانشجویی/اداره رفاهکارشناس اداره رفاه512631025126
فاطمهابراهیمیدانشکده علوم پایه/گروه فیزیکعضو هیات علمی662331026623
کاظمابراهیمیپردیس هنرمسئول کارگاههای آموزشی دانشکده711331027113
نرجسابطحیمعاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالیکارشناس مالی412031024120
عزیزهاحراری مقدممعاونت پژوهش فناوری نوآوری/مرکز نوآوری وشتابدهیکارشناس پژوهشی212531022125
زینتاحراری مقدممعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت تحصیلات تکمیلیکارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی321231023212
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۷۵۹ مورد.

آخرین ویرایش۱۵ دی ۱۳۹۹