۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
محسنفرشادحوزه ریاست/دفتر ریاسترییس دفتر ریاست دانشگاه100731021007
مهرانتقی پور گرجی کلاییحوزه ریاست/دفتر همکاری های علمی بین المللیرئیس دفتر همکاری‌های علمی بین المللی104031021040
مرضیهخوشحالحوزه ریاست/دفتر همکاری های علمی بین المللیکارشناس دفتر بین الملل104131021041
مهدیابراهیمیحوزه ریاست/دفتر همکاری های علمی بین المللیرئیس امور کنسولی دانشجویان بین المللی104231021042
سید حسینحسینیحوزه ریاست/دفتر همکاری های علمی بین المللیکارشناس امور کنسولی دانشجویان بین المللی104331021043
امیرمهدویحوزه ریاست/مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگرمدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر105531021055
فاطمهبرنجیحوزه ریاست/مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگرکارشناس105631021056
سکینهراستگوحوزه ریاست/مدیریت برنامه و بودجه و تحول اداریرئیس گروه تشکیلات و تحول اداری109331021093
محمدخراشادی زادهحوزه ریاست/مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداریمدیر برنامه، بودجه و تحول اداری109031021090
احسانثابتیحوزه ریاست/مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداریمسئول دفتر109131021091
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۶۲ مورد.

آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰