۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
محمد حسینسالاری فرپردیس علوم رفتاریرییس دانشکده680131026801
حسینبارانیپردیس هنررییس دانشکده710131027101
احمدخامسانحوزه ریاسترییس دانشگاه100031021000
محسنفرشادحوزه ریاست/دفتر ریاسترییس دفتر ریاست دانشگاه100731021007
سیده عاطفهحسینیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/امور هدایت استعداد های درخشانرییس گروه استعداد درخشان341131023411
محمد علیرستمی نژادمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/گروه برنامه ریزی درسیرییس گروه برنامه ریزی درسی351131023511
علیرضاخسروی طناکپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/اداره امور عمومیسرایدار-32253680
سید مصطفیجلیلیمعاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامهسرپرست استخر521331025213
شیرزادخزاییدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه تاریخعضو هیات علمی611331026113
زهراعلیزادهدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه تاریخعضو هیات علمی611431026114
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۷۶۲ مورد.

آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰