۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
زهراکمال زاده کاخکیدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/اداره امور دانشجویی و آموزشیکارشناس خدمات آموزشی103-
عباسقدریدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/اداره امور عمومینگهبان655-
رضاطاهرپورکلانتریدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/گروه آموزشی مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتکارشناس گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات112-
مهدیخدابخشیدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سربیشه/اداره امور عمومینگهبان246-
یعقوبعمادیدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سربیشه/اداره امور عمومینگهبان277-
زینبعربی آیسکدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوسمسئول دفتر16-
سید محمدشهرآشوبدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/اداره امور آموزشی و دانشجوییکارشناس امور فوق برنامه30-
منصورهعتیقیدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/اداره امور آموزشی و دانشجوییکارشناس خدمات آموزشی18-
اصغرنوازندهدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/حراستکارشناس28-
مجیدهایریدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوسکارپردازی31-
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۷۵۹ مورد.

آخرین ویرایش۱۵ دی ۱۳۹۹