۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۰۶۲ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
محمدجوادمشاوری نیاحوزه معاونت دانشجویی
عباسعابدیدانشکده علوم/گروه فیزیک263
علی اصغرابتهاجحوزه معاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانی/اداره تدارکات و خدمات322
آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۹۸